Hvem/ Hvad er DSTF?

Foreningen:

Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger blev stiftet den 3. januar 1998.

Foreningen blev stiftet af en gruppe tamiler og danskere.

Foreningen konstituerede sig med en formand, næstformand og sekretær.

Efter konstitueringen drøftedes foreningens vedtægter, de blev herefter forelagt en advokat til færdiggørelse.

Foreningen har følgende formål:

At oplyse om situationen på Sri Lanka.

At påvirke situationen på Sri Lanka gennem kontakter til beslutningstagere i DANMARK – herunder politikere og alle organisationer, der støtter humanitære formål, kæmper for menneskerettigheder og yder nødhjælp, samt andre relevante organisationer.

At anvende indkomne midler til at støtte humanitære formål på Sri Lanka.

At anvende indkomne midler til at støtte tamiler i Danmark, når der er påtrængende behov herfor – herunder yde hjælp til tamilske kvinder i Danmark, der er kommet i en vanskelig situation, de selv er ude af stand til at klare.

Uddeling af støtte efter ovenstående formålsbestemmelser sker efter bestyrelsens frie skøn.

D.S.T.F. arbejder for at tamiler og danskere kan mødes i gensidig respekt og forståelse.

D.S.T.F. arbejder for at herboende tamiler integreres i det danske samfund i respekt for deres kulturelle baggrund.

D.S.T.F. arbejder for international forståelse ved at afholde arrangementer på tværs af kulturforskelle, så tamiler og danskere finder sammen i et kulturmøde.

D. S. T. F. blev oprettet efter udrensningen af tamilerne i Jaffna. Mange, både tamiler og danskere, havde fulgt med i de tragiske begivenheder og mente, at tiden nu var inde til aktivt at medvirke til at skabe fred på Sri Lanka.

For at overholde foreningens formål har vi afholdt konferencer og demonstrationer for at oplyse politikere, nødhjælpsorganisationer, vore medier m.fl. om de faktiske forhold på Sri Lanka. Herunder ikke mindst de grove krænkelser af tamilernes menneskerettigheder, som hele tiden finder sted.

D. S. T. F. har arrangeret en stor demonstration til Christiansborg, hvor 3000 tamiler fra hele Danmark deltog. Vi demonstrerede mod Sri Lankas regering og for tamilernes ret til selvbestemmelse. Ved demonstrationen deltog talere fra ind – og udland inkl. politikere fra Christiansborg.

D.S.T.F. har afholdt en konference på Borups Højskole i København. Her var hovedtemaet også tamilernes ret til selvbestemmelse, ligesom der blev fremlagt mange vidnesbyrd om de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne mod tamilerne på Sri Lanka.

Blandt de mange deltagere i konferencen var prominente personer fra ind – og udland.

Fra Danmark deltog bl.a. formanden fra Amnesty International og forhenværende statsminister Anker Jørgensen.

Af andre arrangementer kan fremhæves, at flere er afholdt på Rådhuspladsen i København og andre afholdt i flere byer rundt om i landet.

Emnerne har rakt fra oplysning om de 400.000 tamiler der i 90.erne blev fordrevet fra Jaffna og til den i dag aktuelle tak for hjælpen efter tsunami katastrofen.

Vi har udbredt oplysningerne om de faktiske forhold på Sri Lanka i radioudsendelser og på tv. ligesom flere af D.S.T.F. s bestyrelsesmedlemmer har givet interviews i flere af landets aviser. Desuden har vi medvirket i oplysningsarbejdet omkring integrationsprocessen i Danmark.

Med oprettelsen af D.S.T.F.s hjemmeside håber vi på et positivt samarbejde med tamilske og danske foreninger.

Paraplyorganisationen D.S.T.F. vil fortsat arbejde for fred på Sri Lanka.

Foreningens hjemmeside – www.dstfdenmark.dk

Med venlig hilsen

Maheswaran Ponnampalam
Formand
Dorrit Bruselius
Sekretær

0 svar til Hvem/ Hvad er DSTF?

 1. Clara Lindhardt skriver:

  Hej,
  her på Horisont på P1 vil vi vældig gerne have et indslag om borgerkrigen i Sri Lanka. vi kunne tænke os at belyse de seneste begivenheder med en danks-talende tamiler. vi ville vælre meget glade, hvis i kunne hjælpe os med at finde den rette person. Ring gerne hurtigst muligt på 28542258.

  Venligst,
  Clara Lindhardt
  Horisont, DR

 2. Jeg er pressefotograf ved Dagbladet Arbejderen. Har taget mange fotos fra nogle af jeres aktioner/demonstrationer. Ønsker i disse foto lægger jeg dem gerne ind på jeres side.
  I skal ikke betale, disse fotos er jeres.

  venligst

  steen flemming