Hvem er Tamiler?

Hvem er tamiler?

Tamiler er en nation der har deres egen de facto stat. Tamiler og singhalisere er oprindelige befolkninger af Ceylon (nuværende Srilanka). Nordlige og Østlige Ceylon er oprindelig tamilske områder. Tamilerne udgører ca. 18% af øens befolkningen. Tamiler er hinduer, kristne og muslimer. Tamilerne taler tamilsk som er et af det verdens ældste sprog. Under Britisk koloni blev øens to forskellige nationer (kongerier) samlet under en administration.

Staten Srilanka har ført en aggressiv undertrykkelse mod tamilerne i deres hjemland siden uafhængigheden af Øen i 1948. Undetrykkelsen har kostet over 60.000 tamilerliv alene siden 1983.

P.g.a undertrykkelsen har tamilerne dannet en modstandsbevægelse som forsvarer tamilerne mod Srilankas overgreb. Men det lykkedes Srilankas skiftende regeringer at mørklægge konfliktens kerne og udstille tamilernes modstand som terrorisme mod en *demokratisk* valgte stat.

I februar 2002 blev der indgået en våbenhvileaftale mellem den srilankanske regering og tamiernes modstandsbevægelse, LTTE. Denne aftale har banet vejen for fredsforhandlinger mellem parterne. Fredsforhandlingerne er dog pt. sat i bero.

Er det en religiøs krig?

Nej – ikke for tamiler – ja – for singalisere. For tamiler handler krigen om rettigheder og ejerskab.

Krigen opstået af race diskrimination. Dvs. P.g.a fortrinsstilling af race ved at indføre love som Srilanka som singalesisk Budhistisk stat, singalesisk som hoved sprog( officielt sprog).

Du bliver vilkårlig arresteret fordi du er tamiler. Kun tamilske områder omringes og hus til hus undersøges. Du kan ikke have en høj status arbejde, hvis du ikke taler flertallets sprog, Du opnår ikke højt rancerede mlitær forfremmelse hvis du ikke taler singalesisk. Du skal bære 5 – 6 Id korte alene fordi du er tamil. Du har ikke samme bevægelsesfrihed fra ene område til andet (du skal altid kropvisiteres), alene fordi du er tamil,

Hvordan har tamiler kæmpet for at genvinde deres rettigheder?

Tamilerne har altid været i dialog og forhandlet med Sri Lankas statsleder for at få samme rettigheder som singalisere og har forsægt at indgå aftale med dem. Men Majoriteten har aldrig villet overholde det indgåede aftaler. Tamilernes protest form var fredlig i form af lukning af butikker, offentlig administrationer, strejker, stor forsamlinger og ikke mindst protest underskrifter.

Hvergang reagerede Srilanka ved at indsætte politi mod demonstranter og udøvede vold mod demonstranter.

Efter 25 års forgæves fredlig forsøg på demokratiskvis at genvinde rettigheder oprettede tamiler modstandsbevægelsen som skulle forsvare sig selv mod Srilankas agression.

Det blev starten på en tvunget bevæbnet kamp som dels skulle forsvare tamiler og samtidig fører til at tamilerne generobre deres traditionel territorier – Tamileelam.

Samtidig med oprettelse af modstandsbevægelsen har tamilerne også arbejdet fredligt for at opnå en politisk forhandlet løsning på konflikten mellem Staten Sri Lanka og tamiler.

(I Srilanka har præsidenten og præmieministeren altid været en singaliser)

Hvilke form for terror har staten Sri Lanka udøvet mod tamiler?

I 1956 over 100 tamiler blev dræbt af singalesisk bander som var støttet af Srilankas politi.

I 1958 blev tamilske mænd, kvinder og børn hugget ned med hjemmelavede sværd, segl og katties eller slået til plukfisk af tunge køller. Især var mange kvinder blev voldtaget.

I 1961 foretog Srilankas militær og politi operationer mod tamiler overalt i Nordlige og Østlige områder.

I 1974 slog militæret og politi mod deltagere fra en tamilsk konference i Colombo hvor ni tamiler mistede livet. Konferencen flyttedes til Jaffna hvor udstationæret singalesisk militæret igen slog mod konference deltagere. Derefter fortsatte overgrebet mod indbyggerne i det tamilske områder.

I 1981 satte Srilankas militær brand til mange steder i Jaffna, herunder et biblieotek hvor mere end95000 bind blev ødelagt af branden her i blandt adskillige kulturelle og uerstattelige skrifter. Denne handling skabte dybe sorg og vrede hos indbyggerne i Jaffna.

I 1983 blev der begået det værste angreb mod tamilsk befolkningen i Colombo hvor mere end seks tusinder tamiler blev dræbt, et velorganiseret plyndring af tamilernes huse, egendomme og ikke mindst butikker fandt sted.

Desuden blev 57 tamilske fange slået i hjel i Srilankas bedst sikrede fængsel i Colombo. Værste var at banditter/ vogter plukkede øjenene af nogle tamiler før de slog dem i hjel.

Samtidig blev over 50000 tamiler blev sendt med skibe fra Colombo til Jaffna, altså blev depoteret til deres eget land. (Denne handling tvang tamilerne til kraftigt at støtte tanken om nødvendigheden af generobring af deres traditionel territorier).

I 1985 blev 50 uskyldige civile samlet på et medborghus og ’mejet’ ned / massakreret af Srilankas sikkerhedstyrke.

I 1986 blev 80 civile i to forskellige hændelser hakket og stukket ihjel, her iblandt ældre, kvinder og børn.

1990 – 1995 havde tamilerne kontrol med Jaffna halvøen.

I juni 1995 rykkede ind i Jaffna og genbesatte tamilske territorier. Det skabte angst blandt indbyggerne i Jaffna hvorfor flygtede over 500000 indbyggere til Wanni region som var under modstandsbevægelsens kontrol. Mere end 300000 måtte forlade deres hjem. Overgrebene mod resten af indbyggerne i Jaffna fortsatte ufortrudent.

I 1998 fandt tamiler I Jaffna en massegrav med 400 lig (SriLankas soldater havde siden indrømmet indvolvering i kidnapning af tamiler og nedskydning af dem)

I perioden 1995 – 1999 gennemførte srilanka adskillige militær operationer mod tamilsk modstandsbevægelsen. Samtidig havde Srilanka effektivt håndhævede en økonomiske embargo mod tamilske territorier siden 1990.

Hvad er Liberation Tigers of Tamil Eelam?

The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) er en modstandsbevægelse der kæmper for en selvstændig stat for tamiler i nordlige og østlige Sri Lanka. (Eelam betyder hjemland på Tamilsk.) LTTE, som også kendt som tamilske tigre, har både sikkerhedstyrker og en civiladministration.

Hvordan betegner det fremmede tamilernes modstandsbevægelsen – LTTE?

Eksperter, der er neutrale og har kendskab til tamilernes historisk baggrund mener at LTTE er lokalt forankret og nyder stor anderkendelse blandt sine egne indbyggere både i ind – og udlandet og ikke mindst anser tamilerne dem som deres repræsentanter. Eksperter, der ikke kender til tamilernes baggrund, som kun har læst om dem, som har dannet en forudfattet opfattelse af dem, mener at LTTE fokuserer snævert på sine egne befolkningens ønske/ drømme. Modstandere af tamilernes frihedskamp mener at LTTE er en terror organisation.

Men alle er enige om LTTE medlemmer er dicipliniær og velorganiseret.

Er tamilernes modstandsbevægelsen medtaget på terror liste som terror organisation?

I Ceylon hvor LTTE kæmper for tamilernes rettigheder, er bevægelsen ikke forbudt. I Indien, USA, England, Australien, Canada hvor LTTE ikke er tilladt at have økonomisk aktiviteter. EU har valgt ikke at modtage dem officielt.

Tamilerne er naturligvis ked af disse states beslutning, især da LTTE ikke har været indblandet i ulovligheder nogen steder i verden. Tamilerne er, en af de etniskeminoriteter, der klarer sig bedst i deres eksil samfundet. Link til undersøgelse fra beskæftigelsesministeriet, husk side tal.

Har modstandsbevægelsen lavet aktioner mod vesten eller vestlige interesse?

Nej. LTTE er i gang med at implimentere internationale love i deres lovgivninger i Tamil Eelam. Både FN organisationer (Unicef, UNHCR,WHO, UNDP osv.) og internationale NGOer (herunder Dansk Flygtningehjælp, Danish Demining Group og mange andre organisationer fra diverse donorlande) arbejder frit i Tamil Eelam.