Dansk bistand går til krig og staten afviser våbenhvile Danmark er med til at finansiere krigen mod tamilerne

Tallene fra Sri Lankas Finansministerium viser, at Danmark er 2. største bidragyder til Sri Lanka’s skrantende økonomi. Som kendt af alle fører Sri Lankas singalesiske regering krig mod tamilerne (som den selv betegner som sin egne indbyggere). Krigen har kostet over 85000 mennesker livet. Alene i perioden 2006 – 2008 er dødstallet nået op på 6000. Det vækker opsigt og harme blandt tamilerne i Danmark, at den danske regering er med til at finansiere krigen, mens FN, EU, USA og alle menneskerettighedsorganisationer kritiserer den Sri Lankanske regering for grove overgreb mod befolkningen.

Hver gang Danmark giver økonomisk støtte i form af statslån, udviklingsbistand samt indgår handel med Sri Lanka, går pengene til krig mod tamilerne

Det er rystende at opleve, at den danske regering bevidst støtter krig frem for at skabe muligheder for fred. Eksperter og diplomater er helt enige om, at Sri Lanka kæmper for en militær løsning frem for en politisk forhandlet løsning af konflikten.

Europa, som har en total befolkning på 800mill, består af 45 sprogbaserede nationalstater.Sydasien, som har en total befolkning på en bill (1000mill), består af fire stater. Hvem er det, der står i vejen og mener at have gavn af at begrænse antallet af nye nationalstater i Sydasien?

Afvisning af våbenhvile

Den singalesiske regering i Sri Lanka har igen afvist en våbenhvile, foreslået af tamilernes modstandsbevægelse, LTTE.

Som bekendt blev der indgået en våbenhvile mellem den daværende singalesiske regering og LTTE i 2002. Det førte til flere runder af forhandlinger. Forhandlingerne blev afbrudt, da den forhenværende præsident opløste regeringen, idet hun mente, forhandlinger bragte landets sikkerhed i fare.

I december 2006 blev Mahinda Rajapakse valgt som singalesernes præsident. Han igangsatte militære operationer mod tamilerne midt under våbenhvilen, som blev overvåget af internationale observatørkorps. Singalesiske militære operationer førte til, at flere tusinde civile måtte forlade deres hjem og nu lever som internt fordrevne flygtninge under kummerlige vilkår. EU´s politiske beslutning om at sætte LTTE på terrorlisten, gav yderligere næring til fortsatte sigalesiske militære operationer. Det har medført, at over en million tamilere må leve i eksil og flere hundrede tusinder som internt fordrevne flygtninge under kummerlige vilkår.


Præsidenten, altid en singaleser, er øverstbefalende for forsvaret og har al magt i landet. Her ses singalesisk præsident Mahinda Rajapakse og dennes militær.

I januar 2008 opsagde den singalesiske regering officielt våbenhvile-aftalen, som på papiret havde varet i ca. 5 år. Samtidig beklagede LTTE regeringens beslutning og opfordrede regeringen til politiske forhandlinger fremfor en militær løsning af konflikten.

I perioden 2006 til i dag har den singalesiske (gennemtænkte og velplanlagte) udryddelse af tamilere eskaleret. Alene i denne periode er over 6000 mennesker blevet dræbt. Menneskerettigheds-organisationer (Human Wrights Watch og Amnesty International) har kritiseret regeringen for grove menneskerettigheds-krænkelser. Masse-arrestationer, politisk motiverede kidnapninger, likvideringer og bombninger af civile mål er hverdag for tamilere i deres eget land.

På baggrund af SAARC konference har LTTE erklæret ensidig våbenhvile i perioden 26. juli – 04. august 2008. Men den singalesiske regering har afvist våbenhvilen.


Eksil tamilerne har afholdt Pongu Tamil overalt i verden med krav om anerkendelse af deres ret til selvbestemmelse og anerkendelse af den fungerende tamilske stat – TAMILEELAM. Her ses nogle billeder fra Danmark.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.