Sri Lanka uegnet til at sidde i FN’s Råd for Menneskerettigheder – Tutu

“Med en forfærdelig liste over tortur og forsvindinger fortjener Sri Lanka ikke et sæde i FN’s Råd for Menneskerettigheder. Det burde stemmes ud,” siger den første sorte sydafrikanske anglikanske ærkebiskop i Cape Town, Sydafrika, i en kommentar i den britiske avis, Guardian, d.15.maj.

Artiklens fulde tekst følger her:

Det burde være indlysende, at et land, der torturerer og kidnapper sin egen befolkning, ikke bør sidde i verdens førende menneskerets-organisation. Men det er det tilsyneladende ikke: Sri Lanka stiller, trods gentagen kritik af sin håndtering af menneskerettigheder, op til genvalg til FN’s Råd for Menneskerettigheder ved en afstemning i New York d.21.maj.

Regeringerne skylder Sri Lanka’s menneskeretsofre – og menneskeretsofre over hele verden – at sikre, at Sri Lanka’s ønske ikke opfyldes. Det vil være en vigtig test for de 47 rådsmedlemmer til at vise, at FN’s standarder på området vil blive honoreret.

Hvis Sri Lanka lider nederlag i år, vil det være af betydning, ikke blot for de srilankanske menneskerets-ledere, som med stor personlig risiko har opfordret til ikke at optage Sri Lanka, men også for Sri Lanka’s befolkning. Kombineret med det ydmygende nederlag sidste år i Belarus vil det sende et vigtigt signal for fremtiden: Regeringer med en række alvorlige krænkelser af menneskerettighederne hører ikke hjemme i en organisation, der er oprettet for at beskytte ofrene for sådanne krænkelser.

Sri Lanka har ikke honoreret sine løfter om at opretholde standarderne for menneskerettigheder og samarbejde med FN efter, at de blev medlem af rådet for to år siden. Tværtimod er dets liste vedrørende menneskerettigheder blevet forværret i det tidsrum. Sri Lanka’s idéer om samarbejde med FN er resulteret i fordømmelser af ansatte under FN (herunder højkommissæren for menneskerettigheder, Louise Arbour, og undergeneral-sekretær for humanitære sager, John Holmes) som “terrorister” eller “terrorist-sympatisører”.

De systematiske krænkelser fra den srilankanske regerings styrker er blandt de alvorligste, man kan forstille sig. Regeringens sikkerhedsstyrker fjerner uden videre deres egne borgere fra deres hjem og familier midt om natten, og man hører aldrig fra dem. Tortur og udenretslige drab er udbredte. Da Rådet for Menneskerettigheder blev oprettet, krævede FN’s medlemmer, at de valgte stater selv skulle “leve op til de højeste standarder” for menneskerettigheder. I den henseende er Sri Lanka klart diskvalificeret.

Separatistbevægelsen De Tamilske Tigre har anvendt forkastelig taktik i deres krig mod regeringen, herunder hyppige selvmords-bombninger.Men det kan på ingen måde undskylde de talrige krænkelser fra regeringens side.

Heldigvis er nyhederne fra rådet ikke kun dårlige. Lande i andre dele af verden stiller rimelige krav om at stå som ledere for fremme af menneskerettigheder. Argentina og Chile, der tidligere har lidt forfærdeligt under tortur, forsvindinger og udenretslige drab, er blevet ledende støtter for menneskerettigheder og søger nu om at komme ind i rådet. Fra afrikansk side er der nogle sande menneskerets-ledere, og – heldigvis – intet ønske om kandidatur fra Zimbabwe eller Sudan. I hele verden fremtræder Sri Lanka som den mest ukvalicerede stat blandt ansøgerne til rådet i år, og som det sted, hvor forholdene bliver klart dårligere.

Nederlag for det srilankanske kandidatur ville være en hjælp for Sri Lanka’s befolkning. Det ville lægge internationalt pres på regeringen om at respektere menneskerettighederne og acceptere en mæglermission for menneskerettigheder, som den stædigt har afslået. Det ville bidrage til at gøre rådet til et sted, hvor sande menneskeretsledere i alle regioner kan hjælpe med til at føre verden mod større respekt for menneskeliv og menneskelig værdighed. Kort sagt et resultat som ville gavne dem, der bekymrer sig om menneskerettigheder i verden. Ethvert andet resultat ville være en parodi.

 

Sri Lanka er igen i undtagelsestilstand, hvilket i praksis betyder, at militæret har frie hænder til at begå forbrydelser mod civile uden at blive stillet for retten.)
Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.