Status over 5 års våbenhvile

Indbyggerne på øen var glade, og håbet ventede forude. Der skete fremskridt
under fredsforhandlingerne. Der blev indgået nogle konkrete aftaler, som skulle
opbygge gensidig tillid til hinanden. Der blev nedsat nogle udvalg (bestående af
tamiler, singalesere og muslimer), som havde til formål at gennemføre aftalen.
Aftaler blev indgået mellem den singalesiske regering og tamilernes
modstandsbevægelse, som også er tamilernes politiske repræsentanter, LTTE.

Men aftalerne blev dømt ugyldige af den singalesiske højsteret, da de var
grundlovs-stridige.

b1 b2 a3 b4 b5

Tamilernes daglig liv under våbenhvile.

D. 01.11.2003 fremlagde LTTE et forhandlingsforslag, udarbejdet med
internationale juridske eksperters hjælp, til en midlertidig selvstyre-ordning for
tamilernes hjemland (de nordlige og østlige dele af øen), gældende for 5 år. 

Den singalesiske præsident nægtede at læse forhandlingsforslaget og opløste
regeringen med den begrundelse, at landets sikkerhed var i fare.

Samtidig høstede den singalesiske efterretningstjeneste resultatet af et
infiltrationsarbejde i LTTE, der førte til en splittelse af organisationen.
Nogle analytikere påstår, at USA havde givet væsentlige bidrag til splittelsen.
Den afhoppede galning, Karuna,  og hans gruppe, kaldet Karuna gruppen, der
arbejder sammen med den singalesiske efterretningstjeneste, erklærede krig mod
tamilernes modstandsbevægelse, LTTE, og dennes sympatisører. Gruppen står,
sammen med den singalesiske efterretningstjeneste, bag adskillige hundrede
kidnapninger og likvideringer af civile. FN har kritiseret den singalesiske
regering for at støtte bortførelser og brug af børnesoldater, idet den
singalesiske regering således ikke overholder internationale love.

Volden eskalerer:

a1
a2
a3
a4

 
Sri Lankas regering fører krig mod
tamilere, trods international støttet våbenhvile.

 

Disse afhoppede galninge, hjulpet af det singalesiske militær, har gennem
længere tid foretaget likvideringer af tamiler, både medlemmer af
modstandsbevægelsen, parlamentsmedlemmer, journalister, sympatisører af
modstandsbevægelsen samt forretningsfolk, der nægtede at give dem penge. Disse
meningsløse angreb blev naturligvis mødt med en modreaktion fra den tamilske
befolkning. 

Midt under dette turbulente forløb, satte EU og Canada  tamilernes
modstandsbevægelse, LTTE,  på terrorlisten – samtidig med, at volden mod
tamilerne tog til i styrke. Terror-stemplingen kom til trods for enorme
protester fra tamilerne over hele verden. LTTE har aldrig været en trussel,
hverken mod stormagter eller omverdenen iøvrigt. Derfor syntes tamilerne, at det
var en uretfærdig handling mod deres modstandsbevægelse Adskillige eksperter
advarede da også mod at sætte LTTE på terrorliste.


Det internationale samfund giver indirekte grønt lys for egentlig krig.

c1
c2
Her ses internationale reaktioner på
tamilernes lidelser

Samtidig med denne stempling af LTTE, igangsatte det singalesiske militær sin
provokerende offensiv mod tamilernes stillinger uanset, at våbenhvilen stadig er
gældende. Gentagne  opfordringer fra det internationale samfund var
virkningsløse, da de blev overhørt af den singalesiske regering. Singaleserne
har startet en egentlig krig, hvor de bruger bombefly, artilleri, flådeindsats
og ikke mindst landoffensiv. De har genbesat flere områder i den østlige del af
de tamilske territorier.

Stop for dialog:

Singalesernes manglende interesse for at finde en løsning, deres manglende
overholdelse af indgåede aftaler, fortsat vold i form af såvel egentlige
krigshandlinger som  likvideringer med adskillige hundrede civiltab samt økonomisk
nedgang  tvang tamilerne til at afvise at deltage  i  dialog mellem parterne. Så
længe der ikke hersker sikkerhed, tryghed og mulighed for at finde en fredelig
løsning, er der ikke noget grundlag for at indgå i dialog med den singalesiske
regering. Tamilerne mener, at forhandlinger er den rigtige vej til en løsning.
Men det forudsætter naturligvis, at modparten også  er interesseret i
forhandlinger.

Våbenhvilens status efter 5 år er, at begge parter står der, hvor de startede
for 5 år siden. Eller sagt med andre ord, at krigen desværre ser ud til at være
nærmere end  freden.

Staten SriLanka har ført en aggressiv undertrykkelse mod tamilerne i
deres hjemland. Undetrykkelsen har kostet over 70.000 tamilere livet
alene siden 1983.

P.g.a undertrykkelsen har tamilerne dannet en modstandsbevægelse, som
forsvarer tamilerne mod SriLankas overgreb. Men det lykkedes SriLankas
skiftende regeringer at mørklægge konfliktens kerne og udstille
tamilernes modstand som terrorisme mod en "demokratisk" valgt stat.

I februar 2002 blev der indgået en våbenhvileaftale mellem den
srilankanske regering og tamilernes modstandsbevægelse, LTTE. Denne
aftale har banet vejen for fredsforhandlinger mellem parterne.
Fredsforhandlingerne er dog pt. sat i bero.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.